MOTSTÅND ÄR VACKERT

Tiden har kommit. Tiden är alltid inne.
Denna site/plats har under en längre tid ej varit vad den varit, och den kommer kanhända ej bli vad den skulle kunna bli.
Arbetet är dock ej avslutat.
Denna plats gäckar med sin närvaro och möjligheten för dessa fortblivande är i flera avseenden kritisk.

Uppslag har ej följts upp, textprojekt skrinlagts, avsikter förtvinat - reflektiv praxis har likväl fortgått, texter läses, mening står på spel, motståndet mot det egna i hopp om en produktiv fientlighet söker sin väg.

Becqon lever, text för den som hoppas kommer att publiceras.

RSS 2.0