Facebook, Johannes Jäger & Fasces et Communis, en kommuniké

womenfighter


becqon, fasces et communis
fortsätter sitt arbete på denna site.

Johannes Jäger vill endast med denna kommuniké meddela att ett frontavsnitt på det ökända Facebook har upprättats .
Måtte läsare, teoretiker, sympatisörer och andra nätnomader hitta sin väg dit.
Gå med i gruppen fasces et communis, skriv och interagera.
Kamratandan känner ingen gräns.
Den sociala praxis som är implicerad i allt publicerat här är önskvärd och begäres där.

För övrigt är den utlovade och emotsedda sista delen av TSF snart publicerad här.
Begreppet "Fascism" kommer där att addreseras mer direkt, om inte annat dess funktionella mening i den textproduktion som på denna site kommit att publiceras.

RSS 2.0