Sten Nordin - Vox Populidet är sällan det ges möjlighet att mysa med makten som ingen makt har - mysa med de vars ansikten en stilla evig sömn vore en nåd att bedja om; men när de nu träder fram och gratulerar varandra i skenet av tacksamhet mot arbetarnas insatser, är det likväl möjligt att skratta ett bittert ljuvt skratt. Måtte följande video glädja åtminstone någon med smak för ideologins ironiska och absoluta närvaro. Betrakta slipsen, den feta blicken - skulle du vilja basta med denna människa?

X reasons for being a liberal today.1. The world is as it should be and all is going well.

2. Freedom, creative opportunities, and community exist for

all.

3. Each person has a decisive say in the decisions affecting his

or her life.

4. Oppression and exploitation do not exist.

5. The unequal structure of wealth and power in our society

and in our world has nothing to do with the problems of

humanity.

6. It is easy to figure out how to make the world a better place.

7. The history of struggles by workers and oppressed people is

a waste of time.

8. The popular revolution of 1917 in Russia was a meaningless

diversion.

9. It’s good just to rely on what others say about someone as

complex as Lenin, Marx, Zizek and others.

10. Realities of the present and possibilities for the future have

nothing to do with what happened in the past.

(Tack till Paul Le Blanc)Mea Res Agitur


att skriva. denna mara. att skriva, ett ständigt försök att undvika det. att tiga, att tala; tänka på det bibliska ordet om att ord i rättan tid är som gyllene äpplen i silverskålar.
att ständigt åtevända till läsandets, studerandets grottekvarn. förförande att vilja upplysa och påpeka.
mena sig fatta, se och genomskåda. förvärva omdöme för det begreppsliga arbetets mening för kampen.
kampen.
på denna site har ett idiosynkratiskt begreppsligt arbete stått att finna parat med avsikter om att artikulera position.
men hur finna den flyktlinje som undviker livstilsmarxistens största frestelse? hur förhålla sig till det augustinus benämner som mea res agitur ( "mitt liv står på spel")?
den sk subjektiva aspekten av verklighetens totalitet gäckar i allt prat om tendenser, lokala kamper, solidaritet och så vidare - in absurdum. Hatet mot den borgeliga ordningen är fruktlöst, ty det skänker intet.

kanske kan någon förknippa en subversiv längtan í Rommels ord, en längtan om en värdig död:

"Mortal danger is an effective antidote for fixed ideas"

Zizek # 3 - First as Tragedy, Then as Farce


Zizek kommenterar sin nya bok First as Tragedy, Then as Farce på Democracy Now!
Vill du ha boken som Pdf, skriv epost med en förfrågan: becqon at hotmail.com
PsychoBillyMarxist #1Med Badiou tänka politik som ”collective action, organized by certain principles, that aims to unfold the consequences of a new possibility which is currently repressed by the dominant order”;

förknippa med Camattes fråga varje marxist känner sig obekväm att besvara:

”How could the destruction of human beings and of nature fail to have repercussions on the ability of human beings to resist capital and, a fortiori, to rebel?”

givet förknippandets möjlighet och den brutna kontexten, ett visst övervåld på Badiou fras – den samtida demokratiska farsen kvalificerar sig naturligtvis inte som något politiskt enligt Badiou – är det vid detta moment i förknippandets rörelse möjligt att med The Invisible Committee påstå:

”By communism we mean a certain discipline of the attention”.

 Musik att dansa till på platten när åhlens, kulturhuset och den där stora banken står i lågor: Eighties Matchbox B-Line Disaster - Celebrate Your Mother, för och till alla osynliga kamrater.


RSS 2.0