Exkurs / inter pares

I väntan på "Tänkande, Subjektivitet & Fascism IV".

Citat av Hugo Fischer upplåter vidare den riktning som textprojektet "Tänkande, Subjektivitet & Fascism" kommit att anta i textproducerandet, tänkandet. Frontens mening, i vilken marxismens öppenhet för en fascismens ethos med sällsynt lätthet låter sig uppfattas för den som lånar sitt läsande öra åt Fischer.Α


1.1

"Det sanna förhållandet mellan man och kvinna, mellan arbetare och produktionsledare (.....) framgår allena ur deltagandet i konflikten och för de deltagande (...) De som drivs till ett ingripande driver även sanningen framåt."


1.2
"Filosofen vill lära känna den sanna verkligheten. Därvidlag gör han erfarenheten att det är omöjligt att undgå att bli påverkad av intressena för dagen, Ja med en gång märker han att hans egen filosofi redan är politiserad."


1.3
"Individen är inte aktiv därför att han besitter ett "oändligt värde", utan han har ett "värde" därför att han faktiskt, påvisbart, gripbart, har ett värde för verkligheten, att bli tagen i anspråk för att medverka till att konstituera statens, ekonomins, teknikens och den sociala ordningens värld.


1.4
"Den ekonomiska-tekniskt-politiska jordskorpan börjar krympa och utvecklas i riktning mot ett tillstånd av stabil ytstruktur, och det gäller att utifrån den tektoniska processens antydningar utröna de slutgiltiga geologiska och landskapliga formerna."

Ω


RSS 2.0