memento

Det förflutna är forfarande verkligt liksom framtiden redan är det.

"The resolute dasein (...) achieves or wins his authenticity when he takes over his unique past, anticipates his unique future, and chooses in such a manner that his past and future are intergrated. The past is held in memory, the future courageously faced, and the moment is creatively affirmed as the "oppurtune time" for decisive action."
                                                                                                                                                                 Magill, Frank N


skalle

ecco homo

foster

genomblödning, glycerin & Ernst Jünger"Att precisera det otydliga, att skarpare bestämma det obestämda: det är uppgiften för varje utveckling varje tidslig ansträngning. (---)
Bildhuggaren står till en början inför det råa blocket, den rena materia som omsluter varje möjlighet. Materien svarar mejseln; mejseln kan förstöra den eller befria livets vatten, andlig makt ur den.
Även för mästare vilar dessa möjligheter i det obestämda; de beror inte helt av hans vilja."
                                                                                                                           Ernst Jünger, Eumeswil

                                                                                                                              


skalle
                                                  

Det teoretiska arbetet är underkastat, givet möjligheter - ett tvång det allvarliga tänkandet ej klarar sig förutan.
Vad fysikern Bohm kallar implicit (invikt) respektive explicit (utvikt) ordning, tycks illustrera hur en genomblödning av tänkandet skulle kunna förnimma - utan att gripa vad Jünger kallar "möjligheter i det obestämda" - hur vi är bärare av ett ännu ej utfört arbete.

Följande experiment exponerar:

Om man droppar i en droppe bläck i ett kärl med glycerin och sakta rör i ena riktningen kommer droppen att dras ut och till sist ses "vikas in" i glycerinet. Men, om man sakta vrider åt andra hållet kommer droppen åter "vikas ut".

Denna  ordning, invikt och utvikt, återstår att tänka teoretiskt. Hur det obestämda ej är ett hinder utan ett ontologiskt mysterium, till skillnad från ett gåtlösartänkande som präglar en tid drogad av förklaringsiverden sista myten

att skriva strängt. att återkomma. att vända åter. att i det trötta driva vidare. att utan barmhärtighet betvinga antibegäret. att utan återhållsamhet vara trogen tanken att ej vara trogen tanken. hur skriva vidare, hur fråga.....tänker på Sigge Eklunds roman "den sista myten".
tänker skriva om den här. kanske, kanske inte.
ej skriva i första person.
skulle kunna skriva om skor, tycks vara många som endast tänker på just vilka skor de ska köpa. denna natt är det ej möjligt. nej det är ej möjligt.
stirrar och ser just inget annat än...det jag känner igen hos dessa montona rader, figurernas upprepning
.

före & efter.


innbörden av före & efter:
vågen slår mot strand
hur före bryts mot efter
plötsligt, långsamt
dikt-likt
ids inte tala om det
ids ej ord där blick möter blick
ids ej filosoferande
skriver, om ej trött 
när den avgörande handlingens
tid är kommen


ord tar tag

tar till orda denna dag. matt i kroppen.
vänder blicken från skärmen. skriver stötvis.
inget att mer än så. några ord i taget, sedan punkt.
armarna vibrerar.
världen är öppen för vissa.
stundens ingivelse och ingivelsens stund.
figurer tar form. med lätta nedtryck.
sänkt blick, ovan vid det,  vid att tala och skriva.
uppfattar tvetydigheten, käre läsare.
det finns ingen bakom, texten döljer att den inte har något att dölja.
figur igen. händer darrar.
språk sköljer över kroppens yta - smeker och återvänder. 
orden tar tag denna dag. kroppen mattas. skärmen vänder blicken åter.
                                                                                          

                                      
 ≡Rösta på becqon här.


RSS 2.0