Rörelse.

rörelsen måste döda sin döds ögonblick, utan att tveka utan att backa


Vid linjen
Att förtiga & positionera, avsäga sig det moraliska till förmån för det politiska.
Att upplåta & dra gräns, avsäga sig pacifism till förmån för antagonisms yttersta konsekvens.
Att ej rygga för det oerhörda i de uppställda målsättningarna.
Att komma ut, bekänna sig till seger eller död.

Att benämna saker vid sitt rätta namn.

RSS 2.0